הוצאה לפועל

קיבלת מכתב "אזהרה" בדואר המודיע שנפתח כנגדך תיק הוצאה לפועל?

השאלה הראשונה היא: האם החייב מכיר בחוב או כופר בו?

ככל שהחייב מכיר בחוב אך הוא לא יכול לשלם אותו ב"מכה אחת", החייב יכול לשקול להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לפריסת החוב לתשלומים ואף זכאי להיחקר על ידי רשם ההוצאה לפועל בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ. 

כמו כן, אם ב"אזהרה" נקבע לך תשלום חודשי שהוא לא מלוא סכום החוב, ניתן לבחון הגשת בקשה להפחתת התשלום או אם יש לחייב כבר מספר תיקי הוצאה לפועל, ניתן להגיש בקשה להוספתו של התיק לתיק האיחוד (לא ניתן לצרף לתיק האיחוד: תיק מזונות, משכון, משכנתה, תיק שנפתח לביצוע צו עשה ותיק שטרות שבו הוגשה התנגדות אשר טרם הוכרעה על ידי בית המשפט). 

ככל שטרם קיים תיק איחוד "3%", ניתן לשקול פתיחתו או לפנות להליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

יוער שהחל מיום 15.09.2019 לא ניתן להכריז על חייבים כמוגבלים באמצעים אך אפשר להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים בהוצאה לפועל (הליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי).

ככל שהחייב לא מכיר בחוב יש לבחון באיזה סוג תיק מדובר (שטרות, תביעה על סכום קצוב, פסק דין) ובהתאם לפעול להגשת התנגדות או ערעור בהקדם האפשרי.

יוער שככל שהוטלו על החייב עיקולים או הגבלות, אלה ניתנים להסרה ומומלץ להתייעץ עם עורך דין בהקדם האפשרי. למה?

כשנפתח תיק הוצאה לפועל, החוב מתחיל לצבור ריביות והחוב מתחיל לגדול. הזנחה של תיק הוצאה לפועל היא מעשה שיכול לעלות בהמשך ביוקר.