הפטר בהוצאה לפועל 

(נקרא בסלנג: "מחיקת חובות בהוצאה לפועל")

הליך של חדלות הפירעון מאפשר לאדם שנקלע לחובות לקבל הזדמנות לפתוח "דף חדש" ושיקום כלכלי (נקרא בעבר: "פשיטת רגל"). 

בסיום ההליך, מטרתו של החייב היא לקבל צו הפטר מהחובות (בסלנג: "צו למחיקת חובות").

אדם שחובותיו נמוכים מסך של 161,000 רשאי להגיש בקשה לחדלות פירעון בהוצאה לפועל. ככל שחובותיו גבוהים יותר, ההליך יתנהל בבית משפט השלום

ככל שסך כל החובות נמוך מסך של 51,050 ₪, יידרשו טעמים מיוחדים המצדיקים פתיחת הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל.

הערה חשובה: ניתן להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון גם כשיש לחייב חובות שבגינם הנושים לא פתחו תיקי הוצאה לפועל (!).

אז איך מתנהל הליך של חדלות פירעון בהוצאה לפועל?

הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל - מהם השלבים?

המטרה היא לסיים את ההליך ביעילות ובמהירות. אם ההצעה התקבלה, בסיום הסדר התשלומים, החייב יסיים עם חובותיו.


"האותיות הקטנות":

הסדר נושים בפשיטת רגל

מהו הליך הסדר נושים? האם כל הנושים צריכים להסכים להצעת הסדר החוב של החייב? והאם בית המשפט יתערב בהצעה?