ביטול הגבלת עיכוב יציאה מהארץ / ביטול הגבלה על דרכון

כשמדובר בחייב המשתמט מחובותיו, היחס שבין זכויותיו של החייב והזוכה משתנה לרעת החייב, ורשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל על החייב הגבלה בדמות צו עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ.

רשמי ההוצאה לפועל מתייחסים לבקשות לביטול הגבלת עיכוב היציאה מן הארץ כבקשות כבדות משקל שיש לשקול אותן בכובד ראש.

בקשה לביטול הגבלת עיכוב יציאה מן הארץ בהוצאה לפועל:

חייב המבקש לצאת מן הארץ למטרת חופשה ומגיש את הבקשה לביטול הגבלת עיכוב היציאה מהארץ בסמוך למועד הטיסה, מסתכן בכך שבסבירות גבוהה בקשתו תדחה על ידי רשם ההוצאה לפועל.

חשוב להבין גם, שבקשות מסוג זה לביטול הגבלת היציאה מהארץ, הן בקשות שיוצרות לחץ אצל כל הגורמים המעורבים בטיפול בבקשה, לרבות אצל מזכירות ההוצאה לפועל ואצל רשמי ההוצאה לפועל.

לכן, מן הראוי שבקשות לביטול הגבלת היציאה מהארץ יוגשו, ככל הניתן, במועד שיאפשר טיפול מיטבי (ולא בדקה ה-90) ויכללו את כל המידע הנדרש לרבות הצעת ערבים שאין להם תיקים בהוצאה לפועל והעתק תלושי השכר האחרונים שלהם. הדבר ייעל את הליך הטיפול בבקשה ויזרז את מתן ההחלטה. יחד עם זאת, ניתן להגיש בקשה לביטול ההגבלה בסמוך למועד הטיסה אך הסיכוי לקבלתה יכול להיות נמוך יותר מאשר בקשה שהוגשה בזמן וכן יש לקחת בחשבון מהי מטרת הנסיעה.

לצורך השוואה, בהליך של חדלות פירעון (פשיטת רגל) יש להגיש את הבקשה, לכל הפחות, שלושה שבועות לפני מועד הנסיעה המתוכנן לחו"ל, למעט מקרים בהם מדובר בנסיעה דחופה בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן מראש (כמו: פיקוח נפש או צורך חירום או נסיבות אישיות מיוחדות).

יש להדגיש, שבקשה שמוגשת באופן לקוי, תוחזר או תמחק, וככל שמועד הטיסה קרוב, ההגבלה לא תוסר והחייב יישאר בארץ.

עוד יש להדגיש שחייב שמבקש לצאת מהארץ נדרש לברר האם מוטלת עליו הגבלה או צו עיכוב יציאה מהארץ.

מה ניתן לעשות אם רשם ההוצאה לפועל הטיל על חייב הגבלה?

רצוי להתייעץ עם עורך דין שייבחן הגשת בקשה לרשם ההוצאה לפועל לביטול ההגבלה וכן לשכנע אותו שהחייב הוא לא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו. לאחר מכן, יש לבחון את ההחלטה שתתקבל על ידי רשם ההוצאה לפועל, ואת הפעולות המתאימות שיש לנקוט בכדי שניתן יהיה לבטל את ההגבלה (חוץ מהפקדת מלוא סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל).

חשוב:

אם קיבלתם החלטה שצו עיכוב יציאה מהארץ בוטל, מומלץ לוודא מראש שהצו עודכן ברשות הגבולות ולמנוע עיכובים ביציאה.

חייגו: *3450