הגשת בקשה להסדר חוב במרכז לגביית קנסות


שאלות ותשובות בקשר להגשת בקשה להסדר חוב במרכז לגביית קנסות:

עו"ד עמרי אושינסקי

עו"ד עמרי אושינסקי בעל ניסיון רב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של חייבים בהקיפי חובות נמוכים וגבוהים.


שאלה: מי יכול להגיש בקשה?

תשובה: חייב או חברה שעל שמם רשומים תיקים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.


שאלה: איזה בקשות אפשר להגיש למרכז לגביית קנסות?

תשובה:

בקשה לדחיית מועד תשלום.

בקשה לפריסת תשלומים.

בקשה לביטול תוספות פיגורים.

בקשה לביטול תוספות פיגור ופריסת יתרת החוב לתשלומים.

בקשה לעיון חוזר ובקשה להשגה.


שאלה: כמה זמן ייקח עד שיטפלו בבקשה שלי?

תשובה: הבקשות יטופלו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-45 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה.


שאלה: האם הגשת בקשה להסדר חוב עוצרת התווספות פיגורים לחוב?

תשובה: לא.


שאלה: אם נפגעתי מהשלכות נגיף הקורונה זה משנה משהו?

תשובה: כן, חייבים שנפגעו מהשלכות הקורונה, יכולים לפנות למרכז לגביית קנסות באמצעות טופס מקוון ובמסגרתו לבקש לדחות את תשלום החוב, להפחית פיגורים שנצברו ולפרוס את תשלום החוב.

מדובר במסלול שנועד להיות מהיר ויש להציג מסמכים המעידים על השלכות כלכליות שנבעו מנגיף הקורונה כמו: פיטורין, צמצום משרה, הוצאה לחופשה ללא תשלום, פגיעה כלכלית בעסק, פגיעה כלכלית בעצמאי, הידבקות בנגיף הקורונה, שהות בבידוד או כל סיטואציה אחרת שיש לה השלכה כלכלית, כתוצאה ממשבר וירוס הקורונה.


שאלה: מה קרה אם אחרי שקיבלת החלטה להסדר חוב, הנסיבות שלי השתנו?

תשובה: ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר אם התגלו עובדות חדשות או השתנו הנסיבות להגשת הבקשה להסדר החוב.

מדובר בנסיבות שאם היו מוצגות למרכז לגביית קנסות במסגרת הבקשה המקורית, היה בנסיבות אלה להוביל להחלטה שונה.

שאלה: איך אני מערער על החלטה?

תשובה: ניתן להגיד "השגה" למנהל רשות האכיפה והגבייה. את ההשגה ניתן להגיש לא יאוחר מ-30 ימים ממועד קבלת ההחלטה במרכז לגבייה בנוגע לבקשה שהוגשה וזאת באמצעות טופס הפנייה ולצרף אסמכתאות מתאימות תומכות שלא צורפו לבקשה הקודמת.


שאלה: איזה מסמכים צריך לצרף לבקשה?

תשובה:

טופס בקשה להסדר חוב.

צילום תעודת זהות כולל הספח.

תדפיסי תנועות חשבון עובר ושב על שם החייב ב-3 החודשים אחרונים.

פירוט חיובים של כרטיס אשראי של 3 החודשים האחרונים.

ריכוז יתרות מכל בנק שיש בו פעילות: פיקדונות, חסכונות, מטבע חוץ או ניירות ערך.

אישורי הכנסה: תלושי שכר, דוח רווח והפסד, אישורי הכנסה אחרים. במידה והחייב לא עובד יש להציג אישור מלשכת התעסוקה.

אישורים עדכניים בגין מצב רפואי או אבחנה רפואית של החייב או של בן משפחה מדרגה ראשונה.

דוח עדכני מעובד/ת סוציאלי/ת או אישור משירותי הרווחה.

חייב בהליך פשיטת רגל - יש לצרף אישור הנאמן להגשת בקשה להסדר חוב.

כל מסמך עדכני רלוונטי אחר התומך בנימוקי הבקשה.


שאלה: איך אפשר להגיש את הבקשה חוץ מאופן מקוון?

תשובה:

אפשר להיעזר במוקד השירות בטלפון 35592* או 073-2055000

או בדואר אלקטרוני: GviyaMgk@eca.gov.il

או בפקס מספר: 02-6547799

או בדואר: המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

ת.ד. 25, פתח תקווה 4910001