ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

בשונה מהגבלת עיכוב יציאה שניתן להטיל על חייב בעל יכול המשתמט מתשלום חובותיו, ניתן להטיל צו עיכוב יציאה כנגד החייב בכל שלב של ההליך, ככל שלרשם ההוצאה לפועל יש יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו.

יחד עם זאת, רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל צו עיכוב יציאה מן הארץ, מיוזמתו או על פי בקשת החייב, אם מצא כי יציאתו של החייב מהארץ היא למטרה מוצדקת, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה.

תוקפו של הצו הוא שנה ורשם ההוצאה לפועל רשאי להאריך צו עיכוב יציאה מן הארץ על-ידי מתן צו חדש. ככל שהצו הוצא בתיק מזונות או שרשם ההוצאה לפועל הטיל על החייב הגבלה של עיכוב היציאה מן הארץ, הצו/ ההגבלה לא מוגבלים בזמן.

הבקשה לביטול צו עיכוב היציאה:

רשמי ההוצאה לפועל מתייחסים לבקשה לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ כבקשה כבדת משקל שיש לשקול אותה בכובד ראש.

חשוב להבין גם, שבקשות מסוג זה לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ, הן בקשות שיוצרות לחץ אצל כל הגורמים המעורבים בטיפול בבקשה, לרבות אצל מזכירות ההוצאה לפועל ואצל רשמי ההוצאה לפועל.

לכן, מן הראוי שבקשות לביטול צו היציאה מהארץ יוגשו, ככל הניתן, במועד שיאפשר טיפול מיטבי (ולא בדקה ה-90) ויכללו את כל המידע הנדרש לרבות הצעת ערבים שאין להם תיקים בהוצאה לפועל והעתק תלושי השכר האחרונים שלהם. הדבר ייעל את הליך הטיפול בבקשה ויזרז את מתן ההחלטה. יחד עם זאת, ניתן להגיש בקשה לביטול הצו בסמוך למועד הטיסה אך הסיכוי לקבלת הבקשה יכול להיות נמוך יותר מאשר בקשה שהוגשה בזמן וכן יש לקחת בחשבון מהי מטרת הנסיעה שכן, יש מקרים בהם מדובר בנסיעה דחופה בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן מראש (כמו: פיקוח נפש או צורך חירום או נסיבות אישיות מיוחדות).

החייב יידרש להגיש בקשה מתאימה בטופס המתאים ולתמוך אותה בתצהיר לאימות העובדות המופיעות בבקשתו. כמו כן, החייב יידרש לפרט בבקשתו מהי מטרת הנסיעה, משך השהייה בחו"ל, פירוט מיהו הגורם הממן את הנסיעה, עלות השהות הצפויה בחו"ל והצעת ערבות (ערבים/ הפקדת ערבות בנקאית).

יש להדגיש, שבקשה שמוגשת באופן לקוי, תוחזר או תמחק, וככל שמועד הטיסה קרוב, ההגבלה לא תוסר והחייב יישאר בארץ.

מה ניתן לעשות אם רשם ההוצאה לפועל הטיל על חייב צו עיכוב יציאה מן הארץ?

רצוי להתייעץ עם עורך דין שייבחן הגשת בקשה לרשם ההוצאה לפועל לביטול הצו באופן זמני.

חשוב:

אם קיבלתם החלטה שצו עיכוב יציאה מהארץ בוטל, מומלץ לוודא מראש שהצו עודכן ברשות הגבולות ולמנוע עיכובים ביציאה.

חייגו: *3450