תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

מה זה אומר?

במקום להגיש תביעה בבית משפט, ניתן להגיש תביעה ישירות להוצאה לפועל אם סכום התביעה הוא עד 75,000 ₪.

מדובר בתביעה על סכום קצוב. מה זה סכום קצוב? זהו סכום שניתן לחשב אותו בחישוב פשוט מכוח התחייבות בחוזה (כמו חוזה שכירות) או שיש ראיה ברורה בכתב להתחייבות.

מי יכול להגיש תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל?

במידה שחייבים לכם כסף, כדאי שתכירו את האפשרות להגיש תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל.

כל מי שחייבים לו כסף על סמך חוזה או התחייבות ברורה בכתב או מכוח הוראת חוק (בעיקר לרשויות) יכול לשקול להגיש תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל.

לדוגמה: אם אתם משכירים דירה לאדם והוא לא משלם את דמי השכירות, ניתן להגיש כנגד אותו אדם תביעה על סכום קצוב (אם מדובר בשיקים שחוללו, אפשר להגיש את השיקים לביצוע בהוצאה לפועל).

דוגמה שניה: חוזה הלוואה. מדובר בסכום שניתן לחשב בקלות.

דוגמה שלישית: אם יש 2 עילות, חוזית ושטרית (שיק שחולל) - ניתן להגיש את שתי העילות בתביעה על סכום קצוב.

איך מגישים תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל?

במידה שבחרתם בהליך של תביעה על סכום קצוב, לפני שמתקדמים, יש לשלוח לחייב התראה על כוונתו להגיש כנגד החייב תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל. 

את ההתראה יש לשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה מכיוון שתידרשו לצרף את ההתראה ואת אישור המסירה לתביעה שתגישו.

ממלאים טופס 203 שניתן למצוא באינטרנט ופועלים בהתאם להוראות בטופס.


מה קורה לאחר הגשת תביעה על סכום קצוב?

לשכת ההוצאה לפועל תשלח לחייב (הנתבע) אזהרה.

מה זו אזהרה?

במילים פשוטות, אזהרה היא מכתב ששולחת ההוצאה לפועל לחייב ובו מפרטת מה עליו לעשות לאחר שהוגשה כנגדו תביעה על סכום קצוב או שנפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל. 

בתביעה על סכום קצוב, יירשם באזרה שעל החייב לשלם את החוב בתוך 30 ימים ויש לו אפשרות לבקש לפרוס את החוב או להתייצב לחקירת יכול בלשכת ההוצאה לפועל מול רשם ההוצאה לפועל (רשם = הסמכות השיפוטית במערכת ההוצאה לפועל).

כמובן, שהגשת תביעה על סכום קצוב לא מתקבלת באופן אוטומטי בדיוק כמו שלא מגישים תביעה בבית משפט וישר מקבלים פסק דין, אלא יש הזדמנות לנתבע להגיש כתב הגנה.

לאחר הגשת התביעה על סכום קצוב, החייב יכול להגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב תוך 30 ימים או לטעון בפני רשם ההוצאה לפועל "פרעתי", כלומר, החייב יטען שהוא כבר שילם את החוב או שאיננו נדרש לשלמו עוד. 

החייב יכול לטעון טענות "טכניות" שלא מתקיימים התנאים להגשת התביעה כתביעה לסכום קצוב בהוצאה לפועל וכן יכול להתנגד ולטעון לגופו של עניין - "אינני חייב את החוב כי..." 

במידה והחייב יאחר את המועד שרשום באזהרה, באפשרותו להגיש בקשה לקבל ארכה להגשת התנגדות.

מה יקרה אם החייב לא יגיב לאזהרה?

במידה והחייב קיבל את האזהרה ולא נקט בשום פעולה, לאחר שתחלוף תקופת האזהרה (30 ימים), הזוכה יוכל להתחיל לנקוט בבקשות לסנקציות על החייב: לדרוש צווי מידע על החייב, להטיל עיקולים על חשבונות בנק, עיקולי משכורת, לבקש את עיכוב יציאתו של החייב מהארץ, הטלת הגבלות ועוד.

מה יקרה אם החייב יגיב לאזהרה ויגיש התנגדות?

במידה והחייב יגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב (תוך 30 ימים) רשם ההוצאה לפועל יעכב את ההליכים כנגדו, הזוכה (התובע) לא יוכל לנקוט בפעולות נוספות כנגד החייב. 

כמו כן, רשם ההוצאה לפועל יעביר את ההתנגדות לבית המשפט אשר יחליט האם יש לתת לחייב הזדמנות להתנגד על סמך התנגדותו.

במידה ובית המשפט נתן לחייב הזדמנות להתגונן, ההליך יתנהל בבית המשפט כתביעה כספית רגילה ולא בהוצאה לפועל.

הזוכה יידרש להשלים את האגרה לבית המשפט (בהפחתת האגרה ששילם בהוצאה לפועל).

במידה ובית המשפט דחה את ההתנגדות ללא דיון או קיים דיון ודחה את ההתנגדות - הזוכה יקבל פסק דין לטובתו ויוכל להמשיך לפעול כנגד החייב במסגרת ההוצאה לפועל ולהטיל עליו סנקציות.

מה קורה אם רשם ההוצאה לפועל קובע שהתביעה על סכום קצוב לא מתאימה להתברר בהוצאה לפועל?

במידה שכך, רשם ההוצאה לפועל יעביר את התביעה על סכום קצוב לבית המשפט ומגיש התביעה יידרש להחליט: האם להמשיך את התביעה בבית המשפט כתביעה כספית רגילה או שיחליט למחוק את התביעה.

האם כדאי להגיש תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל במקום תביעה בבית משפט?

מומלץ להתייעץ עם עורך דין שייבחן האם אפשר בכלל להגיש את התביעה כתביעה על סכום קצוב.

 לפעמים, יכול להיות שהתביעה לא עומדת בתנאים להגשה כתביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל, ואז האפשרות היא להגיש תביעה כספית לבית המשפט.

בהצלחה.