מיתוסים על הליך חדלות פירעון (פשיטת רגל)

הנה האמת:


אנשים שנקלעו לחובות ומקשיבים לעצות מאנשים שהם לא עורכי דין - יכולים לגרום לעצמם נזק קשה מאוד.


איך?


במאמר הקצר הזה, תקראו אוסף של משפטים שמבוססים על תפיסות שגויות ששמעתי במהלך השנים במהלך עיסוקי כעורך דין בתחום פשיטת הרגל, חדלות הפירעון והוצאה לפועל.


מתן אמון בעצות של אנשים שהם לא עורכי דין - יכול להוביל אדם בחובות למצב שבו הוא יישאר בחובות עוד שנים רבות, למרות שעם הכוונה נכונה - תוך מספר חודשים או כ-4 שנים - הוא יכול להשתקם כלכלית.


מאמר קצר זה מתייחס להליכים שנפתחו לאחר חודש 09/2019 - היום נקרא: הליך חדלות פירעון.


מיתוס מספר 1: "אני מכיר אנשים שקיבלו הפטר אחרי שנה בהליך", "מחקו לו את החוב תוך זמן קצר".

ראשית, זה אפשרי. 

עם זאת, כל סיפור של אדם הוא שונה.

 אנו חיים בעידן המידע. 

ברשתות החברתיות מצויים סיפורים ללא הגבלה וגם זה לא סוד שעל פי הנתונים שמתפרסמים כל שנה על ידי האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי, מספר האנשים והחברות שפונים להליכי חדלות פירעון גדל מדי שנה (ובגלל הקורונה והמשבר הכלכלי הפוקד את בתי ישראל, נראה שהמספרים ימשיכו לגדול). 

לכן, יש סיכוי גדול שאתם מכירים אדם שהיה בהליך של פשיטת רגל.

יש מקרים, בהם לאחר כשנה, אדם שפונה להליך של חדלות פירעון יקבל הפטר לאלתר במועד הדיון בבית המשפט (לאחר כ-12 חודשים בהליך).

צו הפטר = צו הפוטר את האדם מחובות העבר שלו, ברגע שניתן הצו. 

במקרים אלה, כושר ההשתכרות של אותו אדם נמוך ולא עולה על הסכום הבסיסי שמאפשר לו ולתלויים שלו לחיות, ולכן אין לנושים כל טעם בהמשך ההליך (לדוגמה: אדם שהוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי ונעדר כושר השתכרות לצמיתות). 

לא מדובר על אדם שבוחר לעבוד במשרה חלקית או לא עובד ללא הצדקה. 

 

מיתוס מספר 2: "בהליך פשיטת רגל לא צריך לשלם מזונות"


לא נכון.

 לא רק שזה לא נכון, אם חייב לא ישלם מזונות בזמן ויצבור חוב מזונות בזמן הליך חדלות הפירעון, זו עילה לבטל לו את ההליך והוא ישוב למסגרת ההוצאה לפועל (ראו: ע"א 19/3414 מיכאלי 27 שבתאי יגיל נ' עו"ד הראל אורן - המנהל המיוחד [פורסם בנבו] 23/2/2020).

ברירת המחדל, היא שחייב נכנס להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הוא ימשיך לשלם מזונות לפי הסכום שנקבע בפסק דין (אם אין פסק דין, הזכאי למזונות נדרש לפנות לבית משפט ולקבל פסק דין למזונות).


מיתוס מספר 3: "אם החייב מת, החובות מתים איתו"

לא נכון.

ההליך יכול להימשך כניהול הליך עיזבון.

סעיף 178 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 קובע:

"נפטר יחיד לאחר שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים, יימשכו הליכי חדלות הפירעון בהתאם להוראות סעיף 177(ה)."

מיתוס מספר 4: "אי אפשר שהיה לך חשבון בנק כשאתה פושט רגל"

לא נכון.

ניתן לפתוח חשבון בנק לאחר מתן צו לפתיחת הליכים והוא ינוהל רק ביתרת זכות ללא אשראי.

 

מיתוס מספר 5: "אי אפשר שהיה לך כרטיס אשראי כשאתה פושט רגל"

לא נכון.

אפשר לקבל כרטיס דביט (חיוב מיידי) או כרטיס מגנטי לאחר מתן צו לפתיחת הליכים ולעשות בהם שימוש רק כנגד יתרת זכות.

 

מיתוס מספר 6: "רישיון הנהיגה שלי מעוקל אז אני לא יכול לעבוד כנהג"

ההגבלה שהוטלה על רישיון הנהיגה שלך בהוצאה לפועל - בוטלה בשנת 2022.

האחריות היא שלך לוודא שאכן ההגבלה בוטלה באמצעות פניה לכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ.

 

מיתוס מספר 7: "בהליך פשיטת רגל משלמים פחות ומקבלים תספורת מהחובות", "לא צריך לשלם בפשיטת רגל."

לא נכון.

בחלק מהמקרים, אדם שפונה להליך, יצטרך לעמוד בצו תשלומים גבוה ולמשך תקופה ארוכה בניגוד לדעה הרווחת (והשגויה) שאדם ישלם 150 ₪ לחודש. 

בהחלט יקרו מצבים בהם אדם ישלם רק חלק מחובותיו וכל מקרה ייבחן לגופו.

לפעמים, יש מצב שאדם שיפנה להליך, ישלם את מלוא חובותיו ובנוסף גם ישלם את הוצאות ניהול ההליך (שכר טרחה לנאמן והוצאות לממונה). 

לפעמים, יש מצב שאדם שיפנה להליך לא ישלם דבר ולאחר כשנה, יקבל הפטר מחובות העבר.

 

מיתוס מספר 8: "צו ההפטר פוטר את החייב מכל חובותיו", "מחקו לו את כל החובות"

לפי סעיף 175 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, חובות שאינם בני הפטר הם בגין חובות שנוצרו על רקע: 

עם זאת, בנסיבות חריגות המצדיקות זאת, בית המשפט רשאי לכלול בהפטר חובות שנוצרו על רקע:  ריבית, קנס או תשלום אחר בשל אי-תשלום במועד של תשלום עונשי שנוספו או הוטלו בתקופה שקדמה למועד מתן הצו לפתיחת הליכים וחוב מזונות שהחבות בו היא לפי פסק דין. 


ולסיום, לדעתי, זהו אחד המיתוסים הכי כואבים אם לא הכי כואב כשחייב מבין שיש לו זכויות ירושה.

מיתוס מספר 9: "היה בית להוריי המנוחים אבל זה לא שלי. אחי גר שם, זה שלו"

לעיתים, חייב יכול לחשוב שאין לו כלום, "אבא שלי השאיר רק חובות!". 

לעיתים, החייב לא מקבל את העובדה שאחד ההורים המנוחים הותיר נכס מגורים ויש לו זכויות באותו נכס, גם אם לאותו חייב יש 8 אחים והחלק שלו בנכס "קטן".

שמעתי תשובות מחייבים כגון: "זה של אחי", "זה של אחותי", "אחותי משכירה את הבית למישהו", "אני לא יודע מי גר שם היום", "אין לי ירושה".

טעות.

חוק חדלות פירעון מקנה סמכות לבית המשפט להורות על ביטול עסקאות הגורעות מקופת הנשייה, גם אם בוצעו לפני ההליך.

לדוגמה: הסתלקות מירושה של אחד ההורים לפני פנייה להליך.


לפי סעיף 220 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ניתן לבטל פעולה הגורעת נכסים מקופת הנשייה:


"בית המשפט רשאי להורות על ביטול פעולה שנעשתה לפני מתן צו לפתיחת הליכים, שבשלה נגרע נכס מנכסי קופת הנשייה, בהתקיים כל אלה (בסימן זה – פעולה הגורעת נכס מקופת הנשייה):

(1) הפעולה נעשתה בלא תמורה או בתמורה שאינה הולמת בנסיבות העניין;

(2) מועד ביצוע הפעולה חל בתקופה שתחילתה שנתיים לפני מועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים, ולגבי פעולה לטובת קרוב – ארבע שנים לפני המועד האמור;

(3) במועד ביצוע הפעולה היה החייב בחדלות פירעון או שביצוע הפעולה הביא אותו לחדלות פירעון.


שימו לב לתת סעיף 220(ב):

(ב)   לעניין סעיף זה, חזקה על חייב שהיה בחדלות פירעון בתקופה האמורה בסעיף קטן (א)(2), אלא אם כן הוכח אחרת."


מה זה אומר?

שברירת המחדל היא - שהחייב ביצע פעולה להברחת נכס בזמן שהוא היה כבר חדל פירעון ולכן ניתן לבטל את אותה פעולה. יש לסייג את הדברים ולכתוב, שמדובר בחזקה שניתנת לסתירה. 

במקרה שהנאמן הגיש בקשה לבית המשפט לביטול פעולה שעשה החייב לפני ההליך - מומלץ להתייעץ עם עורך דין חדלות פירעון בקשר לאפשרויות העומדות בפני החייב וצד ג' אליו העביר את הנכס.

מקרים שכיחים בהם הנאמן עושה שימוש בסעיף זה: חייב שהעביר לגרושתו את דירת המגורים במסגרת הליך גירושין כדי להתחמק ממכירת הדירה ועיקול כספי המכר לטובת הנושים. במקרה כזה, הנאמן יבקש מבית המשפט להעביר את זכויותיו של החייב בדירה לטובת הנושים.


יחד עם זאת, יש לסייג את הדברים.

לא כל הסתלקות של חייב תבוטל על ידי בית המשפט.

לעיתים, חלף זמן רב וכבר לא ניתן להתערב בהסתלקות לפי המועדים הקבועים בחוק. לעיתים יש נסיבות אחרות בהן לא ניתן לבטל את ההסתלקות.


סיכום

ישנן הרבה תפיסות שגויות של אנשים שפנו להליך של פשיטת רגל/ חדלות פירעון שמקורן בשמועות וסיפורים של מכרים ובני משפחה. 

התפיסות השגויות האלה הובילו אנשים שפנו להליכי חדלות פירעון ולהליך פשיטת רגל, לאי נעימויות שניתן היה למנוע אותן באמצעות ייעוץ בעורך דין שעוסק בתחום פשיטת הרגל וחדלות הפירעון.

כדי להימנע מ"הפתעות", מומלץ לקרוא על הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי וכן להתייעץ עם עורך דין הבקיא בחדלות פירעון. מה תגלו? שאולי כדאי לכם לבחון אפיק אחר, כגון, הסדר נושים. 

למען הסר ספק, המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. ההמלצה היא לקבל ייעוץ משפטי פרטני הבהתאם לנסיבותיו של החייב.

אולי יעניין אותך: