מתי הזמן הכי טוב לפנות להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)?

עו"ד עמרי אושינסקי

עו"ד עמרי אושינסקי בעל ניסיון רב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של חייבים בהקיפי חובות נמוכים וגבוהים.

מצב שבו אדם חייב כסף הוא לא מצב נעים וללא ספק משפיע על בריאותו.

השאלה מהו העיתוי הנכון לפנות להליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל), היא שאלה שלפניה יש לבחון האם הליך חדלות הפירעון הוא הליך המתאים עבורך?

בדרך כלל, מדובר בהליך שאורך כ-4 שנים עם לא מעט דרישות.

דרישות ההליך לדוגמה:

  • איסוף מסמכים על ההוצאות החודשיות;

  • הגשת דו"חות כלכליים פעם בחודשיים;

  • לעמוד בצו תשלומים חודשי;

  • איסוף מסמכים שונים לבקשת הנאמן שמונה על ידי המדינה;

  • להתייצב לבדיקה כלכלית אצל נאמן ועוד.

לכן, פנייה להליך של חדלות פירעון ללא מחויבות אמיתית לתהליך השיקום הכלכלי, היא פנייה שיש בה סיכון.

הסיכון הוא, שההליך יבוטל ואחרי זה, אותו חייב יהיה מנוע לגשת להליך חדש עד שתחלוף תקופת צינון (בין שנה לשנתיים וחצי).

חשוב לציין שבזמן ההליך, אסור ליצור חובות חדשים והדבר מהווה עילה לביטול ההליך (לדוגמה: צבירת חובות שוטפים: ארנונה, חשמל, מים, שכירות לעמידר וכו').

נניח שאדם גומל בליבו שהוא מוכן להתחייב להליך. מה השלב הבא?

מי יכול להגיש בקשה לקבל צו לפתיחת הליכים?

נכון לחודש ינואר 2022, אדם שסך חובותיו עולה על סך של 153,152 ₪ יכול להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הממונה = המדינה).

הבקשה תוגש אם האדם נמצא בחדלות פירעון או שהצו יסייע כדי למנוע את חדלות פירעונו.

אם אדם שסך חובותיו נמוך על סך של 153,152.17 ₪, האדם יכול להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לרשם ההוצאה לפועל.

גם כאן, הבקשה תוגש אם האדם נמצא בחדלות פירעון או שהצו יסייע כדי למנוע את חדלות פירעונו.

הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים לרשם ההוצאה לפועל תהיה אם סך חובותיו של אדם עולה על סך של 51,050 ₪.

כלומר, אפשר לגשת להליך של חדלות פירעון אם סך החובות נמוך מסך 51,050 ₪.

במקרה כזה שהחובות "נמוכים" רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו לפתיחת הליכים מטעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

כלומר: צריך שתהיה הצדקה לתת לאדם הזדמנות להיכנס להליך כזה עם חובות "נמוכים".

יש לציין שגם נושה של החייב וגם היועץ המשפטי לממשלה יכולים להגיש בקשה לגבי אדם.

כמו כן, קיימים גם הליכי חדלות פירעון בקשר לתאגידים (חברה) אך במאמר זה נתמקד בבני אדם.


מתי הזמן הכי טוב לפנות להליך חדלות פירעון?

ועכשיו, לשאלה, מהו העיתוי הנכון לפנות להליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)?


  • אם אין ביכולתך לשלם את חובותיך עכשיו או בעתיד הקרוב;

  • הנושים מתחילים לשלוח לך מכתבים ולהתקשר אליך;

  • אתה מרגיש שאתה צריך ליטול הלוואות חדשות או למחזר הלוואות כדי לשלם את החובות הקיימים;

ייתכן שהליך חדלות פירעון הוא אפשרות נכונה עבורך.

אם אתה מרגיש שבית המגורים שלך בסיכון, ייתכן שהליך חדלות הפירעון מתאים עבורך אך מומלץ להיוועץ בעורך דין בקשר להשלכות לפניה להליך של חדלות פירעון עם נכס שבבעלותך, גם אם רשומה עליו משכנתה.

יש מקרים בהם יהיה נכון לנקוט בגישת “The Sooner the better”, כלומר, ייתכן שלגבי אדם אחד יהיה נכון לפנות להליך חדלות פירעון באופן מיידי.

יש מקרים שיהיה נכון לבחון אפיקים שונים טרם פנייה להליך, כמו לבחון אפיקי הסדר נושים, ללא הליך של חדלות פירעון (בהסדר נושים, אדם יכול לסיים עם חובותיו תוך מספר חודשים).

במהלך שנות עיסוקי בתחום חדלות הפירעון, פשיטת רגל והוצאה לפועל, נתקלתי באנשים שיש להם תיק איחוד בהוצאה לפועל במשך שנים רבות, בו הם משלמים כל חודש סכום של כמה מאות שקלים ובתמורה זוכים לעיכוב הליכים חלקי, "לנצח".

למרבה הצער, נתקלתי במקרים רבים בהם הריביות בהוצאה לפועל תפחו לסכומים אדירים ולאותו אדם לא היה סיכוי מעשי לשלם את חובותיו אלא אם כן יזכה בלוטו.

בניגוד לכך, בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, המחוקק ביקש לתת לחייבים אופק לסיום עם חובותיהם (תוך כ-4 שנים).

לסיכום:

יכול להיות שלאדם אחד יהיה נכון לבחון להגיע להסדר עם נושיו בלי להיכנס להליך של חדלות פירעון.

במקרה אחר, שיש לאדם קושי אמיתי לעמוד בהחזרי החובות החודשיים, ואין לאותו אדם נכסים שאפשר לממש, יכול להיות שיהיה נכון עבור אותו אדם לפנות להליך של חדלות פירעון.

אולי יעניין אותך: