צו לפתיחת הליכים

 • צו לפתיחת הליכים הוא צו שבמסגרתו:

 • החייב מוכרז שהוא חדל פירעון.

 • ייפתחו לגביו הליכי חדלות פירעון.

 • יחסיו עם נושיו יוסדרו במאוחד עד לסיום הליכי חדלות הפירעון.

 • יינתן צו עיכוב הליכים והנושים לא יוכלו להמשיך הליכי גבייה כנגד החייב.

צו לפתיחת הליכים, כשמו כן הוא, פותח את הליך חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי והוא השלב הראשון בהליך חדלות פירעון.

בקצרה, הליך של חדלות הפירעון הוא הליך שמאפשר לאדם שנקלע לחובות לקבל הזדמנות לפתוח "דף חדש" ושיקום כלכלי.

הליך זה החליף את פשיטת הרגל ושם דגש על שיקומו הכלכלי של החייב מתוך הבנה שיכול להיות שהחייב נקלע ל"תאונה כלכלית" ויש לסייע לו להשתקם.

אז מה קורה שניתן צו לפתיחת הליכים לחייב?

במסגרת הצו, יינתנו הוראות שונות לדוגמה:

 • נכסי החייב ישמשו לפירעון חובות העבר שלו ולתשלום הוצאות הליכי חדלות הפירעון;

 • לחייב אסור לשלם חובות שנוצרו לפני מתן הצו לפתיחת הליכים.

 • הקפאת הליכים כנגד החייב וביטול הגבלות שהוטלו על החייב בהוצאה לפועל (הגבלת רישיון נהיגה – מבוטלת).

 • לא יינתן צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס שהוטל על החייב לפי סעיף 71 לחוק העונשין או לפי סעיף 129א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;

 • הממונה/ רשם ההוצאה לפועל ימנה נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון של החייב.

 • תחל תקופת ביניים עד למתן צו לשיקום כלכלי. במסגרת הצו יחולו על החייב הגבלות שונות.

 • הנאמן יערוך בדיקה כלכלית לחייב (בהליך פשיטת רגל נקרא "חקירה").


המשיכו לקרוא.


הגורם שייתן את הצו לפתיחת הליכים תלוי בגובה החובות של החייב. מעל סך של 153,152 ₪, הגורם יהיה הממונה על הליכי חדלות פירעון וההליך יתנהל בבית משפט שלום. אם סך החובות נמוך יותר הגורם שייתן את הצו יהיה רשם ההוצאה לפועל וההליך יתנהל בלשכת הוצאה לפועל שקיים בה מסלול של חדלות פירעון.

מי יכול להגיש בקשה לקבל צו לפתיחת הליכים?

נכון לשנת 2022, אדם שסך חובותיו עולה על סך של 153,152 ₪ יכול להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הממונה = המדינה).

הבקשה תוגש אם האדם נמצא בחדלות פירעון או שהצו יסייע כדי למנוע את חדלות פירעונו.

אם אדם שסך חובותיו נמוך מסך של 153,152 ₪, יכול להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לרשם ההוצאה לפועל.

הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים לרשם ההוצאה לפועל תהיה אם סך חובותיו של אדם עולה על סך של 51,050 ₪. יחד עם זאת, במקרה כזה שהחובות נמוכים מסך של 51,050 ₪ רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו לפתיחת הליכים מטעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

כלומר: צריך שתהיה הצדקה לתת לאדם הזדמנות להיכנס להליך כזה עם חובות "נמוכים".

לסיכום: צו לפתיחת הליכים הוא השלב הראשון בהליך של חדלות פירעון. באתר זה תמצאו מידע רב על דרכים להתמודד עם חובות. מומלץ להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום חדלות הפירעון כדי לבחור את הדרך הנכונה ביותר עבור החייב. בחירת הליך שגוי עלולה להוביל לכך שהחייב ישלם יותר כסף, ויקח לו יותר זמן לקבל הפטר מחובותיו (אם בכלל).

אנשים שקראו את המאמר הזה קראו גם:

כמה זמן לוקח הליך של חדלות פירעון?

מתי הזמן הכי טוב לפנות להליך של חדלות פירעון?

מיתוסים על הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל