מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בבלוג. 

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה עבור כל המינים. 

מנהלי האתר/ גוגל המספקת את הפלטפורמה לאתר, רשאים לעשות שימוש בפרטים האישיים של הגולשים באתר לרבות: העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר או לשירות הרלבנטי, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, הנ"ל רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש כאמור, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. 

אם אינך מסכים עם הנוסח של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש באתר. 

עודכן לאחרונה: 20.08.2023