תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עורך הדין עמרי אושינסקי, להלן תנאי השימוש באתר זה:

1. תנאי השימוש חלים על אתר האינטרנט

WWW. OSHINSKY-LAW.COM שבבעלות של עורך הדין עמרי אושינסקי והוא בעל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות מידע הכלול בו, תמונות וכן בלוגואים המוצגים באתר וכן בזכויות היוצרים בצילומים בהתאם לרישיון יוצרי היצירה (להלן: "האתר").

2. מטעמי נוחות בלבד, האמור לעיל נכתב בלשון זכר אך מופנה לנשים ולגברים.

3. טרם שימוש באתר ובמידע הכלול בו, על המשתמש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש בו.

4. כניסה לאתר וגלישה בו מהווה הסכמה שבהתנהגות של המשתמש לתנאי השימוש בו, כלשונם ובמלואם, אשר הינם חלק בלתי נפרד מהאתר וכן הסכמה של המשתמש כי ניתנה לו הזדמנות לעיין בתנאים טרם השימוש באתר. המשתמש מוותר בזה מראש ובאופן בלתי חוזר ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה או דרישה כנגד עורך הדין עמרי אושינסקי או מי מטעמו ביחס לנושאים המוסדרים בתנאי השימוש באתר וככל שאינו מסכים לתנאי השימוש באתר עליו לצאת ממנו ולא לעשות בו כל שימוש.

5. תנאי השימוש באתר חלים על שימוש בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון נייד או טאבלט או מכשיר אחר), כל רשת אינטרנט או רשת אחרת.

6. כל שימוש באתר במידע באתר אשר מוצע IS AS יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

7. עורך הדין עמרי אושינסקי לא מציג כל מצג ולא אחראי בכל אחריות מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר והתכנים המועלים בו.

8. מובהר כי השימוש באתר לא מהווה המלצה או חוות דעת או ייעוץ משפטי וכל הסתמכות על המידע הכלול באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

9. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד עורך הדין עמרי אושינסקי בקשר לאתר או שימושו בו או שימושו של צד שלישי, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש בו. אין להסתמך על קישור שמפרסם צד ג' לאתר זה.

10. עורך הדין עמרי אושינסקי או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות כל שהיא, לנזק מכל סוג הקשורים באתר או בשימוש בו.

11. מובהר למשתמש כי עולם המשפט הוא עולם דינאמי ומתבצעים שינויי חקיקה ופסיקה אשר שיש בהם לשנות את האמור בתוכן הכלול באתר. עורך הדין עמרי אושינסקי לא מתיימר ולא מתחייב לבצע עדכון של התכנים הכלולים באתר באופן מיידי ובאופן שוטף אך עושה מאמצים לעדכון האתר והתכנים הכלולים. לכן, משתמש העושה שימוש בתכני האתר עושה זאת על פי דעתו ואחריותו בלבד ונדרש לבחון לעומק את הנושאים המפורטים באתר טרם ביצוע פעולה כלשהי הקשורה במידע שקרא באתר. כמו כן, ייתכן שהתכנים המוצעים הם לא שלמים וכי נפלו בהם טעויות טכניות ואחרות. עורך הדין עמרי אושינסקי או מי מטעמו לא יישאו באחריות לנזק, הוצאה או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב טעויות או אי דיוקים במידע כאמור לעיל.

12. עורך הדין עמרי אושינסקי או מי מטעמו לא אחראים על פעילות לא חוקית שתתבצע על ידי המשתמש באתר או כל צד ג' וכל שימוש באתר שיכול לגרום לנזק למשתמש עקב השימוש באתר.

13. המשתמש לא רשאי לפרסם או להעתיק או לשכפל את תכני האתר ללא אישור מראש ובכתב מאת עורך הדין עמרי אושינסקי.

14. עורך הדין עמרי אושינסקי לא יהיה אחראי לתכנים ולקישורים ככל שיהיו באתר ולא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש משימוש בהם.

15. המשמש באתר לא יעשה כל שימוש שייפגע בפרטיות המשתמשים האחרים באתר.

16. מדיניות הפרטיות של האתר מפורטת באתר זה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. למען הסר ספק, השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות המפורטת בתנאי השימוש באתר.

17. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את עורך הדין עמרי אושינסקי מיד עם דרישתו בגין כל נזק, ישיר או עקיף או כל הוצאה שתגרם לו בקשר לתביעה או לדרישה הנובעת משימוש באתר.

18. פרשנותו ואכיפתו של תנאי השימוש באתר או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו או משימוש באתר יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל בלבד.

19. עורך הדין עמרי אושינסקי מכבד את פרטיות גולשיו. האתר עלול לעשות שימוש בקבצי Cookies ובממשקי מדידה וסטטיסטיקה כדי לשמור מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי של גולשים ובכדי לערוך ניתוח מגמת תנועת גלישה באתר.

20. ניתן לפנות לדוא"ל: omri@oshinsky-law.com בכל שאלה הקשורה לאתר ולשימוש בו.